Nouvèl An Kreyò

Tranbleman de tè souke Panama ak Kolonbi

Posted by Kreyòl Pale on Monday, December 1, 2014 Under: Nouvèl Entènasyonal

Tranbleman de tè souke Panama ak Kolonbi

Yon tranbleman de tè souke rejyon fwontyè ant Panama ak Kolonbi aJedi maten daprè depatman ameriken ki la pou li analize tranbleman de tè: United States Geological Survey.
Tranbleman de tè a ki mezire 5.1 manitid, te frape vè zòn 11:36 nan maten. Soukous la te gen yon pwofondè 51 kilomèt.
Sant tranbleman de tè a se 36 kilomèt nòdwès Acandi an Kolonbi et ape prè 225 kilomèt ès Vil Panama. Pifò rapò soukous se nan Vil Panama a yo soti. Poko janm gen okenn rapò si ta gen moun ki blese ou byen konstriksyon ki kraze.

In : Nouvèl Entènasyonal eXTReMe Tracker
a