Nouvèl An Kreyò

Se sèl pèdan ki vle yon Komisyon evalyasyon

Posted by hougansydney.com on Saturday, April 16, 2016 Under: DiplomasiKowòdonat
è Spesyal Ameriken an Ayiti a, Kenèt Mèten pandan entèvansyon li sou Lavwadlamerik, deklare ke tou dènyeman li te vwayaje an o Brezil, Kanada ak Ewòp pou rakontre " Zanmi Ayiti yo" so sa ki konsène pwoblèm politik ak ekonomik peyi a.
Ken
èt Mèten di ke diskisyon yo te vire so èd ke Ayiti resevwa nan Kominote entènasyonal la. Sof pou èd imanitè, tou èd pou Ayiti koupe jiskaske yon gouvènman demokratik pran pouvwa.


Dapr
è Merten, règ ki dirije enstitisyon entènasyonal sa yo, pa pèmèt yo bay yon gouvènman ki pa demokratik prè lajan. Menm jan sa ye pou Kiba, diplomat la di.


L
òske jounalis te keksyone Anvwaye Spesyal la sou komisyon verifikasyon, ki finalman ap monte apre ke prezidan pwovizwa a sòti an favè kreyasyon li, diplomat pa sere sal te gen nan vant li.

"Majorite moun ki vle komisyon verifikasyon sa a se moun ki te p
èdi eleksyon mwa oktòb yo. Se moun ki pedi yo ki vle koisyon sa pou yo ka pran pouvwa yon lòt jan."

Anbasad
è a kontinye mete an dout komisyon verifikasyon sa a, li di ke "li ta sanble ke bi komisyon sa a se pou retire kandida lejitim nan eleksyon yo."


Ken
èt Mèten fè konnen ke menm si li pa dakò a kreyasyon yon komisyon verifikasyon, li admèt ke desizyon sila a se nan men dirijan Ayisyen yo li ye.


Anbasad
è a di tou ke komisyon verifikasyon sa a pat nan akò li te siyen ak ansyen prezidan an Michèl Mateli. 
Anbasad
è a avèti ke si travay komisyon an pran twòp tan ou byen yo pa bon, Etazini ap rekonsidere sipò li pou eleksyon yo."

Ken
èt Mèten di ke Ayiti ap fè fas ak anpil gwo pwoblèm sante tankou zika, avèk malè pandye kolera a, ki daprè li menm pa ka rezoud san pa gen yon gouvènman demokratik an plas.

In : Diplomasi eXTReMe Tracker
a