Nouvèl An Kreyò

Jovnèl Moyiz mande otorite ameriken yo pou yo kenbe presyon sou Privè

Posted by hougansydney.com on Saturday, April 23, 2016 Under: Kriz PolitikPandan yon vizit de jou nan Wachintonn, Jovnèl Moyiz, ganyan premye tou prezidansy
èl 25 oktòb dènye a, rele tou desidan ameriken yo ak moun ki fè opinyon yo pou yo kenbe presyon sou prezidan enterim lan Joslèm Privè ak tout Konsèy Elektoral Pwovizwa a pou yo respekte akò politik ke tout pati politik yo te siyen 5 Fevriye a; òganize dezyem tou eleksyon ak de meyè jwè yo, e remèt gouvènman an bay otorite ki eli yo 14 me, menm jan sa prevwa nan akò a.

Moyiz deklare: " Nou pap mande okenn fav
è spesyal, nou ta vle jis ke pèp Ayisyen an gen posibilite pou vote pou pwochen prezidan yo. Pèp peyi Dayiti a merite yon prezidan eli e yon gouvènman, pa yo gouvènman pwovizwa ki te seleksyone pa elit politik tradisyonèl ki gen entansyon rete endefiniman sou pouvwa."

Nan reyinyon wo nivo gouv
ènman ak oganizasyon plizyè lateral yo, Jovnèl Moyiz diskite sitiyasyon politik ak elektoral aktyèl nan peyi li ak responsab Depatman Deta ameriken ak òganizasyon eta ameriken an (OEA)

Moyiz rankontre tou, dirijan Enstiti Natsyonal Demokratik, Enstiti Repibliken, ak Dyalg
òg entèameriken, tout gwoup ki reflechi sou kesyon emisfè a, nan Wachinntonn. Li te pran pa tou nan yon repa ke Fondasyon patrimwann te fè pou li, ki te byen asiste pa manm kongrè amriken an.

Sou chak vizit, Moyiz retire yon mesaj kl
è e fò a kominite Wachinnton nan. Demokrasi an Ayiti dwe pwoteje kont otorite pwovizwa ki pat eli yo ki p chache mwayen pou yo rete sou pouvwa a jamè. Kandida a la prezidans lan pran nòt ke otorite yo gentan vyole akò politik ki te pèmèt yo pran pouvwa, lè yo ranvwaye dezyèm tou ki te dwe fèt 24 Avril 2016 la, et remèt pouvwa a a yon prezidan ki eli demokratikman, 14 mai, tankou antant lan mande a.

F
òk nou siveye ke tout Ayisyen konfòme yo a konstitisyon a, e priyorize dwa, e sispann ekate yo de li- ou dwe pwoteje demokrasi an Ayiti. Deklare Moyiz a piblik li an.

Pandan reyinyon sa yo, Moyiz tande paw
òl ankourajan ak soutyen nan men responsab gouvènmantal ameriken wo nivo yo, manm palman, ak tout lot patisipan yo. Yo pataje menm preyokipasyon yo nan koulis yo, sou demokrasi an Ayiti.

Moyiz retounen nan peyi a M
èkredi aprè midi pou kontinye plede pou eleksyon rapi o presto, menm jan sa ye nan akò a.

In : Kriz Politik eXTReMe Tracker
a