Nouvèl An Kreyò

Lakou Kasasyon an anonse plan-l pou-l retire Privè kòm prezidan

October 17, 2016
Image result for Haiti supreme court


Lakou siprèm Ayisyèn nan kòmanse ak yon plan byen elabore pou yo pran prezidans lan, pa envoke atik 149 nan konstitisyon ayisyen an, daprè yon kominike laprès pibliye pa tribinal la, a trav
è pòt pawòl li Jòj May Figaro, ki konfime tou ke jij yo te fè yon reyinyon an ijans pou deside envoke ou non, atik 149 la ki di:

"Si biwo prezidans lan rive vinn vid pou yon rezon k
èlkonk, Prezidan Lakou siprèm Repiblik la, ou byen an absans li, vis prezidan lakou sa a, ou byen an absans li, jij ki pi ansyen an, e kontinye konsa nan lòd pi ansyen an, envesti pwovizwaman ak fonksyon Prezidan Repiblik la, pa asanble nasyonal la, ki li menm konvoke pa Premye minis lan- Eleksyon yon nouvo preidan pou 5(senk) an dwe fèt nan mwens ke 45 (karannsenk) e pa plis ke 90 (katrevendis) jou, aprè vid la te fèt konfòmeman ak konstitisyon an e lwa elektoral la."

Dapr
è jij Lakou siprèm yo, Ayiti pou le moman pa gen yon prezidan lejitim.

"Ayiti akty
èlman san prezidan lejitim. Manda Mesye Privè ekspire 15 Jen 2016, et li rete nan biwo a san manda. Konfòmeman a atik 149 konstitisyon an, lakou siprèm nan dwe pran le pa, lè prezidan an absan."

Rasin Kriz La:

Josl
èm Privè, prezidan sena a a lepòk, te deziye pa palman an kòm prezidan enterimè Ayiti pou yon manda 120 (san ven) jou non renouvlab, aprè 5 (senk) an manda konstitisyonèl Michèl Mateli a te ekspire san pat gen yon prezidan eli pou te pran plas la.


Premye tou eleksyon prezidansy
èl ke Michèl Mateli te òganize an oktòb 2015 (de mil kenz) lan, te konsidere kòm yon frod ou byen magouy. Manifestasyon nan kat kwen peyi a fòse otorite elektoral yo anile rezilta a et rekòmanse a zero.

Dapr
è akò ki te enstale Privè kòm prezidan pandan yon peryòd 120 (san ven) jou a, dat nouvo eleksyon yo te fikse pou 24 avril, eleksyon sa yo te ranvwaye, men jan ak kat lòt dènye dat yo.

A la fen dat eleksyon yo te fikse pou 9 (nèf) oktòb, men otorite yo te oblije ranvwaye eleksyon sa yo, akoz devastasyon siklòn Matye. Vandredi pase a, Konsèy Elektoral Pwovizwa a anon se ke eleksyon yo ap resi fèt 20 novanm, e anpil gentan ap keksyone si yo eleksyon rapid aprè gwosè siklòn sa a menm posib di tou.


Yon krent ke Lakou Sipr
èm nan eksprime nan lèt li ya.

"Lakou a krent ke anonsman eleksyon yo ki prevwa pou 20 novanm nan se yon tantativ kl
è pou falsifye pwosesis elektoral la, siklòn Matye devaste yon grn pati enfrastikti Ayiti, sa ki rann li enposib pou òganize yon eleksyon an yon si kout dèle. Lekòl ki itilize kòm san vòt yo andomage e yon gran majorite elektè yo pa gen kat idantite pou yo vote. Ayi pou le moman ap soufri yon kriz imanitè a koz de anpil moun ki mouri, mankman manje, dlo, medikaman e ogmantasyon ka kolera. Si eleksyon yo fèt nan mitan yon pwoblèm konstitisyonèl touswit aprè yon gwo siklòn, Ayiti an danje repete eleksyon oktòb 2015 yo, ki te jete peyi a nan tchouboum"

"Lakou sipr
èm nan plis konsène nan restorasyon demokrasi an ayiti, pwoteksyon dwa moun et asire stabilite ekonomik ak politik. Sou baz sitiyasyon sa a, Lakou Siprèm nan reyini pou analize sitiyasyon an e fè rekòmandasyon."

Objectf nou se veye aske p
èp ayisyen an gen mo lejiti-m pa-l nan gouvènman an." Jij Lakou Kasasyon yo di." Nou vle mete Ayiti djanm sou rout demokrasi e kreye pwosperite ekonomik ak stabilite pou peyi a. Premye etap nan pwosè sa a se yon prezidan lejitim."

Eske jij yo ka retire Priv
è sou pouvwa?

Wi definitivman, a mwens ke palman an aji rapi o presto.

Apr
è manda 120 jou Prezidan Privè a te ekspire 15 jen, Palman te sipoze konvoke an asanble nasyonal pou swa pwolonje manda prezidan an, ou byen chwazi yon lòt moun pou fini ak eleksyon an, men 4 tantativ ki te fèt yo, pat bay anyen ou byen opzisyon yo bòykote seans lan.

Ni anbasad Amerik
èn nan Pòtoprens ni Depatman Deta Ameriken an pat reponn a komantè jij yo te mande yo a.

 

Migran Ayisyen ki ap kite Brezil, nwaye nan yon lak Nikaragwa

August 13, 2016
Image may contain: ocean, beach, sky, one or more people, outdoor and natureA nevè trant nan maten m
èkredi pase, Lapolis Nikaragwa di ke yo jwenn kadav de jèn gason nan bouch rivyè Sapowa, Komin Depatman Kadena Rivas, enstitisyon an siyale, sa ki pòte total migran san papye ki mouri neye yo a dis. Dis moun ki nwaye nan dlo Gran Lak Nikaragwa a, oubyen Kosibolka.

Ant dimanch swa e lendi tout jounen an, kadav kat moun te dekouvri, ak twa l
òt madi maten nan bouch rivyè a. Sèt kadav gason ak yon fanm. Fanm nan, daprè yon komnike la prè lapolis te bay, li te anse...
Continue reading...
 

Dezyèm tou eleksyon prezidansyèl la ap fèt 30 oktòb, daprè prezidan Privè

April 30, 2016Prezidan enterimè peyi Dayti a Josl
èm Privè endike yè, jou kote eleksyon te dwe fèt, ke peyi a ta dwe deziye chèf leta li menm lè ak Sena ki gen pou li gen yon eleksyon 30 oktòb.

Joslèm Privè fè anons lan nan menm moman kote pllizyè milye patizan phtk yo te nan lari, ak kat elektoral nan men yo, y-ap egzije pou otorite peyi a, finalman òganize dezyèm tou eleksyon yo. Leyopòl Bèlanje ki se prezidan KEP a, fè konnen ke 15 me, li ap anonse ki dat eleksyon an gen pou li fèt.

Palma...

Continue reading...
 

Konbyen mil manifestan pran lari pou mande òganizasyon dezyèm tou prezidansyèl la

April 30, 2016Konbyen mil manifestan te pran lari pou yo te mande otorite Ayisyen yo pou yo 
òganize dezyèm tou eleksyon prezidansyèl la.

Se av
èk kat elektoral nan me ke Ayisyen yo eksprime kòlè yo dimanch ki ki sot pase a, nan lari kapital peyi a  Pòtoprens. Kòz, dezyèm tou prezidansyèl la te dwe fèt 24 avril, menm jan sa te prevwa nan akò ke ansye prezidan Michèl Mateli te siyen ak Prezidan enterimè a, Joslèm Privè, nan efò pou yo te jwenn yo solisyo a kriz elektoral sa a ki paralize peyi ...
Continue reading...
 

Jovnèl Moyiz mande otorite ameriken yo pou yo kenbe presyon sou Privè

April 23, 2016Pandan yon vizit de jou nan Wachintonn, Jovnèl Moyiz, ganyan premye tou prezidansy
èl 25 oktòb dènye a, rele tou desidan ameriken yo ak moun ki fè opinyon yo pou yo kenbe presyon sou prezidan enterim lan Joslèm Privè ak tout Konsèy Elektoral Pwovizwa a pou yo respekte akò politik ke tout pati politik yo te siyen 5 Fevriye a; òganize dezyem tou eleksyon ak de meyè jwè yo, e remèt gouvènman an bay otorite ki eli yo 14 me, menm jan sa prevwa nan akò a.

Moyiz deklare: " Nou pap mande...

Continue reading...
 

Senatè ameriken mande Djonn Kery pou li idantifye e pini politisyen ki bloke pwosesis elektoral la

April 23, 2016
Sekret
è Keri,

Nou ekri ou pou exprime preyokipasyon nou ki ap monte, sou sitiyasyon politik an Ayiti. K
òm ou konnen, dezyèm tou eleksyon prezidansyèl yo ki te prevwa pou 24 janvye denye a, te repòte pa konsèy elektoral pwovizwa a (KEP), en rezon menas vyolans. Prezidan Michèl Mateli te kite biro prezidans lan, le 7 fevriye, jan ke konstitisyon an preskri, et sa yon moun an plas pou ranplase li. Seleksyon Joslèm Privè kòm prezidan enterimè ka vrèman kalme dlo yo pou moman an; sepand...

Continue reading...
 

Se sèl pèdan ki vle yon Komisyon evalyasyon

April 16, 2016Kowòdonat
è Spesyal Ameriken an Ayiti a, Kenèt Mèten pandan entèvansyon li sou Lavwadlamerik, deklare ke tou dènyeman li te vwayaje an o Brezil, Kanada ak Ewòp pou rakontre " Zanmi Ayiti yo" so sa ki konsène pwoblèm politik ak ekonomik peyi a.
Ken
èt Mèten di ke diskisyon yo te vire so èd ke Ayiti resevwa nan Kominote entènasyonal la. Sof pou èd imanitè, tou èd pou Ayiti koupe jiskaske yon gouvènman demokratik pran pouvwa.


Dapr
è Merten, règ ki dirije enstitisyon entènasyonal s...
Continue reading...
 

Ayisyen-ameriken nan Mayami òganize yon ofrann pou Jovnèl Moyiz

April 16, 2016
5c8bd6f4-8412-4c19-ab11-39cc46478393Pa gen anpil dout ke dezyèm tou eleksyon prezidansy
èl la ki te dwe fèt 24 Avril, a pran yon twazyèm reta.


Men, sa pa anpeche twa dokt
è Ayisyen Ameriken nan Mayami, ak kèk zanmi ansyen prezidan Ayisyen an Michèl Mateli, òganize yon ofrann pou kolekte lajan pou kandida prefere yo a Jovnel Moyiz.
Continue reading...
 

Lapolis Meksiken depòte Meksiken an Ayiti paske li " sanble ak yon Ayisyen"

April 16, 2016
Plis pase yon milyon moun nan peyi Meksik se desandan esklav Afriken, ki idantifye t
èt yo kòm "nwa", "sonb" oubyen "Afromeksiken" menm si dè fwa yo pa gen po nwa. Men lòt kote ki pa nan eta Oagsaka, moun nwa sa yo moun pa konnen yo, e dirijan kominote sa yo koumanse pra gwo mezi pou yo pa rekonèt yo ofisyèlman.

"Lapolis f
èm chante im nasyonal la twa fwa paske yo pat vle kwè ke mwen te Meksiken" Chogo èl Bandeno, yon chantè-konpozitè Meksiken nwa di. " Mwen te oblije bay non gouvèn...
Continue reading...
 

8 konpayi ak 229 sitwayen Ayisyen, enplike nan kokenn chenn skandal finansye, " Papye Panama"

April 16, 2016


3 Avril 2016, "Soudetche Zeytong" pi gwo jounal an Almay simaye 11.5 milyon dokiman, yo te pran nan dosye de baz nan fichye enfòmatik nan gwo kabin
è avoka Panameyan an Mosak Fonseka, ki gen syèj li nan Kapital Panama. Fichye yo montre tranzaksyon finansye pami moun ki pi rich e pi pisan nan mond lan, tankou pezidan Larisi a Vladimi Poutin; Premye minis Wayòm Ini an, David Kamroun; Premye ministre Izland lan, Sigmoundour David Gonnlogsonn ki li menm te demisyone aprè revelasyon yo; wa Ara...
Continue reading...
 
eXTReMe Tracker
a